نویسنده = مرجان فروزنده شهرکی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان

دوره 28، شماره 69، بهار 1397، صفحه 65-80

محمدامین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ مرجان فروزنده شهرکی