نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب

دوره 28، شماره 69، بهار 1397، صفحه 81-96

حمید کاظمی؛ شهره نصری نصرآبادی


3. طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه

دوره 23، شماره 55، پاییز 1392

سید سروش قاضی نوری؛ حمید کاظمی؛ سعید روشنی