نویسنده = سیروس یگانه
تعداد مقالات: 2
1. ایران و جایگاه تحقیق و توسعه

دوره 6، شماره 14، زمستان 1375

سیروس یگانه


2. مروری بر گزارش ملی تحقیقات سال 1372

دوره 5، شماره 9، تابستان 1374

سیروس یگانه