نویسنده = حجت اله حاجی حسینی
تعداد مقالات: 3
1. نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری

دوره 27، شماره 65، بهار 1396

علی نصر؛ حجت اله حاجی حسینی


2. پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته

دوره 26، شماره 61، بهار 1395، صفحه 1-8

حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ زهره حسن نژاد