نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 3
1. اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی

دوره 17، شماره 39، بهار 1386

محمد علی زلفی گل؛ مرتضی شیری؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


2. ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی

دوره 16، شماره 37، بهار 1385

محمد علی زلفی گل؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


3. ظرفیت سازی ملی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1384

علی اکبر موسوی موحدی؛ ابوالفضل کیانی بختیاری؛ عبد المجید اسکندری