نویسنده = مرتضی شیری
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی

دوره 17، شماره 39، بهار 1386

محمد علی زلفی گل؛ مرتضی شیری؛ ابوالفضل کیانی بختیاری