نویسنده = مهدی پاکزاد
تعداد مقالات: 9
1. پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور

دوره 30، شماره 78، تابستان 1399، صفحه 1-19

10.22034/rahyaft.2020.13808

شیما مرادی؛ المیرا جنوی؛ مهدی پاکزاد


2. تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 25، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 17-34

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی پاکزاد؛ علی اصغر سعد آبادی؛ خلیل نوروزی؛ سید حامد مزارعی؛ محمد ابراهیم صادقی؛ محسن خوش سیرت


3. بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن

دوره 25، شماره 58، بهار 1394

مهدی پاکزاد؛ مصطفی کاظمی؛ عباس قائم پناه؛ احمد جمعه؛ آرش رزمی


4. علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی

دوره 24، شماره 57، پاییز 1393

علی اصغر پورعزّت؛ علی اصغر سعدآبادی؛ صدیقه دمرچی لو؛ مهدی پاکزاد


7. بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دوره 22، شماره 50، بهار 1391

مهدی پاکزاد؛ آرمان خالدی؛ مهتاب تیموری


8. نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور

دوره 21، شماره 48، بهار 1390

محمد مهدی نژاد نوری؛ سیدحسن قدسی پور؛ مهدی پاکزاد