نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری

دوره 25، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 65-74

شعبان الهی؛ جلیل غریبی؛ علی اصغر انواری‌رستمی؛ مهدی مجیدپور


2. بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 22، شماره 51، تابستان 1391

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی