نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری

دوره 24، شماره 57، پاییز 1393

سید محمدحسین شجاعی؛ مهدی فاتح راد؛ سید حبیب اله طباطبائیان


3. نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی

دوره 22، شماره 52، زمستان 1391

مهدی فاتح راد؛ فاطمه منصوریان؛ فاطمه حقیرالسادات