نویسنده = فرامرز سهیلی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران

دوره 27، شماره 65، بهار 1396

فاطمه مکی زاده؛ افسانه حاضری؛ فاطمه رزمجو؛ فرامرز سهیلی


2. بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران

دوره 26، شماره 61، بهار 1395، صفحه 75-88

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ مرضیه دانا؛ فرامرز سهیلی


3. تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری

دوره 25، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 51-64

ثریا ذوالفقاری؛ فرامرز سهیلی؛ محمد توکلی‌زاده‌راوری؛ احمد میرزایی


4. بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع

دوره 23، شماره 55، پاییز 1392

محمد توکلی زاده راوری؛ فرامرز سهیلی