نویسنده = جواد پورکریمی
تعداد مقالات: 4
1. تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور

دوره 26، شماره 62، تابستان 1395

امین پژوهش جهرمی؛ جواد پورکریمی


2. نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی

دوره 25، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 33-50

امین پژوهش جهرمی؛ جواد پورکریمی


3. دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی

دوره 24، شماره 57، پاییز 1393

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی