نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 4
2. بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری

دوره 26، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 1-33

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان


3. مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی

دوره 25، شماره 58، بهار 1394

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد


4. تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی

دوره 24، شماره 56، بهار 1393

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد