نویسنده = سید حامد مزارعی
تعداد مقالات: 4
2. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری

دوره 28، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 19-32

سید حامد مزارعی؛ مهدی پاکزاد بناب؛ مصطفی محسنی کیاسری


3. تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 25، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 17-34

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی پاکزاد؛ علی اصغر سعد آبادی؛ خلیل نوروزی؛ سید حامد مزارعی؛ محمد ابراهیم صادقی؛ محسن خوش سیرت


4. کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری

دوره 24، شماره 56، بهار 1393

سید حامد مزارعی؛ سید حبیبالله طباطبائیان؛ صنم السادات فرنودی؛ محمد نقی زاده