نویسنده = آرش موسوی
تعداد مقالات: 3
1. مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی

دوره 31، شماره 81، بهار 1400، صفحه 1-19

10.22034/rahyaft.2021.10589.1179

سمیرا ندیر خانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سپهر قاضی نوری