کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 9
2. عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

سید محسن معصوم زاده؛ محمد تقی انصاری


6. کارآفرینی در کشورهای اروپایی

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

ناهید شیخان


7. کارآفرینی و رسالت دانشگاه

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

سید ابوالفضل علوی


8. کارآفرینی، توسعه و اشتغال

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

زهرا استاد زاده


9. کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

حمید رضا آراسته