کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 9
2. عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

سید محسن معصوم زاده؛ محمد تقی انصاری


5. کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

حمید رضا آراسته


7. کارآفرینی و رسالت دانشگاه

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

سید ابوالفضل علوی


8. کارآفرینی در کشورهای اروپایی

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

ناهید شیخان


9. کارآفرینی، توسعه و اشتغال

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

زهرا استاد زاده