کلیدواژه‌ها = مشارکت علمی
تعداد مقالات: 4
1. بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22034/rahyaft.2020.13810

بختیار محمودپور


2. تولید علم ایران در سال 2006

دوره 16، شماره 38، تابستان 1385

علی اکبر صبوری


3. تولید علم ایران در سال 2005

دوره 16، شماره 37، بهار 1385

علی اکبر صبوری؛ نجمه پورساسان


4. تولید علم ایران در سال 2004

دوره 14، شماره 34، زمستان 1383

علی اکبر صبوری