کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 4
1. تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی

دوره 24، شماره 56، بهار 1393

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد


2. مؤسسه ملی پژوهش های کشاورزی فرانسه INRA

دوره 18، شماره 43، پاییز 1387

محمد حسین امیری


3. ظرفیت سازی ملی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1384

علی اکبر موسوی موحدی؛ ابوالفضل کیانی بختیاری؛ عبد المجید اسکندری


4. شورای بین المللی علوم (ICSU)

دوره 15، شماره 35، بهار 1384

زهرا موسوی