کلیدواژه‌ها = تحقیق و توسعه
تعداد مقالات: 8
3. دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب

دوره 15، شماره 35، بهار 1384

ناهید شیخان؛ حجت الله رضا زاده


6. شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان

دوره 14، شماره 33، تابستان 1383

اسدالله جلال آبادی


8. کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

حمید رضا آراسته