کلیدواژه‌ها = کشورهای در حال توسعه
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه

دوره 22، شماره 51، تابستان 1391

سید سپهر قاضی نوری؛ شیوا تاتینا


3. شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP)

دوره 17، شماره 39، بهار 1386

نوا قرائی؛ فهیم فرزاد فرد