کلیدواژه‌ها = کرونا
تعداد مقالات: 3
1. آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات

دوره 30، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 17-31

10.22034/rahyaft.2021.10354.1112

فرناز عین خواه؛ ابراهیم صالحی عمران


2. بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران

دوره 30، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 1-23

10.22034/rahyaft.2021.10412.1132

ناصر باقری مقدم؛ فائزه سادات اصفهانی؛ مصطفی زمانیان