کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 8
1. آرایه‌شناسی نوآوری باز

دوره 29، شماره 73، بهار 1398، صفحه 1-12

10.22034/rahyaft.2019.13748

امین پژوهش جهرمی


2. بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش

دوره 28، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 47-60

علی بیرانوند؛ محمد حسن صیفی


4. مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

دوره 28، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 97-113

فتانه ترکاشوند؛ سید علی اصغر رضوی؛ میثم عاقلی


6. آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟

دوره 25، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 89-99

سیده حوری رضوی؛ حمیده نقاده؛ فریبا عدلی


7. » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری»

دوره 24، شماره 56، بهار 1393

ماجده پورروحانی


8. ضرورت دانش آفرینی

دوره 18، شماره 42، بهار 1387

فریبا عدلی