کلیدواژه‌ها = خوداستنادی
تعداد مقالات: 1
1. خود استنادی و کاربرد آن در مطالعات علم سنجی

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

کیوان کوشا؛ یوسف طباطبائی