کلیدواژه‌ها = پارک علم و فناوری
تعداد مقالات: 3
1. نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری

دوره 27، شماره 65، بهار 1396

علی نصر؛ حجت اله حاجی حسینی


3. به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

علی اصغر پور عزت؛ حمزه خواستار؛ غزاله طاهری عطار