کلیدواژه‌ها = تجاری‌سازی دانش
تعداد مقالات: 1
1. به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

علی اصغر پور عزت؛ حمزه خواستار؛ غزاله طاهری عطار