کلیدواژه‌ها = انتشارات الزویر
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس

دوره 21، شماره 48، بهار 1390

غلامعلی منتظر؛ وحید خطیبی


2. تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس

دوره 20، شماره 46، بهار 1389

غلامعلی منتظر؛ وحید خطیبی