کلیدواژه‌ها = ارزیابی پژوهش
تعداد مقالات: 3
1. سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی

دوره 26، شماره 61، بهار 1395، صفحه 9-24

فاطمه ستاره؛ سعیده ابراهیمی


2. ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها

دوره 21، شماره 49، پاییز 1390

حمیدرضا جمالی مهموئی