کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری علم، فناوری و نو آوری
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه

دوره 22، شماره 51، تابستان 1391

سید سپهر قاضی نوری؛ شیوا تاتینا