فصلنامه رهیافت
صاحب امتیاز حقوقی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مدیر مسئول: وحید احمدی
سردبیر: اکرم قدیمیاکرم قدیمی
آدرس وب سایت اصلی: http://rahyaft.nrisp.ac.ir
ISSN: 9026 - 1027
نمایه نامه ها ISC,Magiran,noormags,Scientific Information Database (SID)
فهرست مقالات ابان, سال 1397,دوره28 شماره 70
نویسندگان: محمد امین قانعی راد
کلیدواژه ها: نهادی‌شدن, تخصص‌های علمی, حوزه‌های پژوهشی, جنبه‌های شناختی و اجتماعی
دوره:  28 | شماره:  70 | تاریخ:  1397/8/7
: 110
: 8
: 0
در این مطالعه به بررسی تمایزات برای تفاوت بخشیدن به جنبه‌های شناختی و اجتماعی کار علمی پرداخته شده است. تفاوت عمده بین ساخت‌های اجتماعی مورد بحث در این مقاله، درجه نهادی شدن است. این عامل در رابطه با توسعه علمی اهمیت زیادی دارد. از آنجا که علم اساساً با ساختارهای شناختی روبه‌رو بوده و توسط دانشمندان در سطوح متفاوتی عمل می‌‌کند، در این بررسی به توسعه شناختی پرداخته شده و دو قسم آن مورد بررسی قرار گرفته است. در تخصص‌‌های پژوهشی که نهادی شدن شناختی و اجتماعی پایینی دارند تعداد زیادی از داده‌‌ها به‌وسیله تجمعات کوچکی تولید می‌شود که لزوماً به‌هم‌پیوسته و منسجم نیستند. در انتهای این مقاله چنین نتیجه گرفته شده که هویت‌یابی دانشمندان از حوزه‌‌های پژوهشی و تخصص‌‌هایشان باید در پرتو یک تحلیل ادبیاتی یکپارچه شود.
نویسندگان: سید کاظم ملکوتی, مسعود ناصری پور, لیلا نعمتی انارکی(*)
کلیدواژه ها: تولیدات علمی, توسعه, کمیت, کیفیت, اثر بخشی پژوهش ها, دانشگاه, صنعت
دوره:  28 | شماره:  70 | تاریخ:  1397/8/7
: 128
: 2
: 0
طی سه دهه پژوهشی تاکنون با وجود موفقیت در تولیدات کمی علمی، کیفیت آنها از نظر توسعه مرزهای دانش و اثربخشی نتایج پژوهشی در شاخص‌های توسعه کشور ارتقای مطلوبی نداشته است. چرا همزمان با افزایش تولید مقاله‌ها، به کیفیت آن توجه نشده است؟ چرا همزمان به اثربخشی علم تولید شده بر جامعه بهاء داده نشده است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر از این‌گونه مواردی است که نگارندگان به آن خواهند پرداخت. در این میان آیا گذشته پژوهشی کشور قابل نقد است یا می‌توان آن را نقض کرد و این‌که آیا در سه دهه پژوهشی کشور به اثربخشی تولیدات علمی در توسعه کشور و نظام مدیریت تحقیقات کشور پرداخته شده است یا خیر. هدف از پژوهش حاضر بررسی سه دهه پژوهش در کشور، بررسی دو دیدگاه متفاوت از گفتمان روز در حوزه پژوهش و آسیب‌شناسی حوزه پژوهش و در نهایت ارائه راهکارهای مختلفی است که می‌تواند مسیر را هموار کند. آنچه مسلم است بررسی کلی دو پارادایم کمی و کیفی نشان از آن دارد که پژوهش‌های ایران در گسترش مرزهای دانش، قابلیت اثرگذاری اندکی بر توسعه جامعه داشته‌اند. بنابراین، ظرفیت‌های موجود پژوهشی کشور این انتظار را ایجاد می‌کند که همزمان با افزایش حمایت مالی از پژوهش، ضمن حفظ روند رو به رشد کمی مقاله‌های علمی؛ نظام پژوهشی کشور به نحوی مدیریت شود که به رشد کیفی مقاله‌ها و نیز ارتقای شاخص‌های توسعه جامعه بپردازد که جوانه‌های آن در چند سال اخیر رشد‌و‌نمو کرده است. ایجاد ساختار‌های مورد نیاز در راستای فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات زمینه‌های مناسبی برای تغییر پارادایم و نظام مدیریت پژوهشی کشور فراهم کرده است. واکاوی عمیق‌تر این مسئله نیازمند پژوهش‌های کاربردی گسترده‌تر هم از دیدگاه و نگرش مدیران عالی نظام تحقیقاتی کشور و هم نگرش پژوهشگران خواهد بود.
نویسندگان: مهدی نصر اصفهانی, مهربان هادی پیکانی(*)
کلیدواژه ها: انسان, فناوری, ماهیت و چالش فناوری, آموزش کارکنان
دوره:  28 | شماره:  70 | تاریخ:  1397/8/7
: 118
: 4
: 0
ظهور فناوری زندگی بشر را دستخوش تغییرات ژرفی ساخته است. این پدیده در عین رفاهی که برای انسان دارد؛ عامل بحران‌ها و مشکلاتی نیز شده است. روش جدید‌، به امری سراپا متفاوت از گذشته بدل شده و آنچه در پیش گرفته تغییر ابعادی از جهان ماست‌ و این ما را وامی‌دارد تا سوال‌هایی درباره ارتباط آن با انسان و اجتماع بپرسیم؛ و این‌که آیا هنوز می‌توان بر این قائل بود که فناوری، پدیده‌ای پسینی است؛ و این نگاه و جهان‌بینی ماست که مسیر آن را تعیین می‌کند؟ و یا دارای مفهوم پیشینی بوده که فارغ از اهداف، جهان‌بینی و اراده انسان، ارتباط دیگری میان ما و جهان به‌وجود می‌آورد؟ به همین منظور در این مقاله در ابتدا به تشریح ذات و ماهیت فناوری و رابطه آن با انسان از نگاه فلاسفه و اندیشمندان این حوزه و واکاوی رابطه انسان و فناوری در قالب فلسفه فناوری کلاسیک و انتقادات وارده به آن پرداخته است که منجر به ظهور دیدگاه فلسفه فناوری معاصر شده است. در ادامه با پیدایش مباحث اخلاقیات در فناوری از این منظر رابطه بین انسان و فناوری را مورد کنکاش قرار خواهیم داد؛ و در نهایت به تشریح رابطه انسان و فناوری و نقش فناوری در توسعه منابع انسانی و مهارت‌آموزی کارکنان و بیان کشاکش‌های موجود میان آموزش‌های سنتی و سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری و چالش‌های موجود در آموزش کارکنان بر پایه فناوری در سازمان‌ها خواهیم پرداخت.
نویسندگان: مهتاب پورآتشی(*)
کلیدواژه ها: کار آفرینی, دانشگاه کارآفرین, آموزش عالی, ارتباط با صنعت, آموزش, هلند
دوره:  28 | شماره:  70 | تاریخ:  1397/8/7
: 121
: 7
: 0
بحث کارآفرینی از مباحث مطرح و مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و کشورهای مختلف برای توسعه کارآفرینی سیاست‌ها و اقدام‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز همچون سایر کشورها به این موضوع توجه شده است. با این حال، برای موفقیت هرچه بیشتر، بهره‌مندی از تجربیات کشورهای پیشرفته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هلند یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان را داراست. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند به رشته تحریر درآمده است و تأکید مقاله بر سه محور روندها، سیاست‌ها، و اقدام‌هاست. مطالعه به‌صورت توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و گردآوری داده‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت‌های رسمی و اسناد و مدارک مربوط صورت گرفته است. در مقاله حاضر، علاوه بر تشریح سیمای کلی کشور هلند؛ داده‌های آماری مرتبط با ادراک کارآفرینانه، نگرش کارآفرینی، نیت کارآفرینی و فعالیت کل کارآفرینی مرحله اول؛ به بررسی اقدام‌های یکی از دانشگاه‌های برتر کارآفرین در هلند پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که دولت هلند ارزش بسیاری برای کارآفرینی قائل است و سیاست‌های هلند در زمینه کارآفرینی در چند بخش متمرکز شده است که عبارت‌اند از: تأمین مالی، فناوری و نوآوری، بین‌المللی‌سازی، آموزش و ساده‌سازی مقررات. کارآفرینی در چشم‌انداز و مأموریت‌های دانشگاهی تصریح شده و دانشگاه اقدام‌های ویژه‌ای در خصوص آموزش کارآفرینی و تعاملات با صنعت انجام داده است.
نویسندگان: سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی(*) , محمد خدا بخشی
کلیدواژه ها: مدیریت منابع انسانی, منابع انسانی, چالش, اقتصاد دانش محور
دوره:  28 | شماره:  70 | تاریخ:  1397/8/7
: 99
: 2
: 0
امروزه حوزه مدیریت منابع انسانی فشارهای زیادی را برای تغییر، تجربه می‌کند. دگرگونی در اقتصاد، جهانی‌شدن، تنوع داخلی و فناوری؛ نیازهای جدیدی برای سازمان ایجاد کرده‌اند. این نیازهای جدید برای سازمان، در برخی جهات به طور کامل خلاق است و سازمان را به جلو پیش می‌برند و گاهی هم مضر و نابودکننده می‌شوند. اکثر این چالش‌ها، فرصت‌های زیادی را نیز برای منابع انسانی و سازمان ایجاد ‌کنند. هدف این مقاله، بررسی برخی از چالش و فرصت‌هایی است که آینده‌ مدیریت منابع انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان با بررسی‌های صورت گرفته بین‌المللی، مشخص شد عامل اقتصاد دانش‌محور، نمود بیشتری در این حوزه دارد که در این مقاله سعی شده به‌‌صورت توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی نیز برای استفاده مؤثر از این شرایط ارائه شود.
نویسندگان: عبد الرضا نوروزی چاکلی, آمنه راه جو(*) , حمید دلیلی
کلیدواژه ها: نمایه های تخصصی, ارزیابی, معیارهای ارزیابی
دوره:  28 | شماره:  70 | تاریخ:  1397/8/7
: 100
:
: 0
هدف از این مقاله که با روش اسنادی به انجام رسیده، ارائه سیاهه‌ای از معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی است. به این منظور، متون چاپی و الکترونیکی که به ارزیابی نمایه‌ها پرداخته‌اند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و معیارهایی که به‌صورت پراکنده در متون گوناگون در خصوص ارزیابی نمایه‌ها وجود دارد شناسایی و گردآوری شد. علاوه بر این، برخی از معیارها به طور مستقیم از طریق مراجعه و بررسی نمایه‌ها شناسایی شد. به این ترتیب، بر اساس این‌که معیارها کدامین ابعاد و قابلیت‌های نمایه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند، تمامی آنها در هشت طبقۀ کلی طبقه‌بندی شدند و در نهایت، سیاهه‌ای از معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی ارائه شد.
نویسندگان: فتانه ترکاشوند(*) , سید علی اصغر رضوی, میثم عاقلی
کلیدواژه ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت منابع انسانی, مدیریت کیفیت جامع, مدیریت دانش
دوره:  28 | شماره:  70 | تاریخ:  1397/8/7
: 179
: 2
: 0
تحقیق حاضر، با‌ هدف مطالعه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش ‌انجام‌ گرفته‌ است. به‌منظور سنجش مدیریت کیفیت جامع از مدل مالکوم بالدریج، شامل شش مؤلفه رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، مشتری‌مداری، مدیریت فرایند، مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدیریت دانش نیز شامل پنج فرایند کسب دانش، ایجاد دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش و کاربرد دانش در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی– پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه ۸۶۶ نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش ۲۶۶ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش‌، پرسشنامه استاندارد بود که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ‌ 896/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار مدل‌سازی معادلات ساختاری Smart PLS استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، فقط میان مؤلفه رهبری و مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت و ارتباط سایر مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع با مدیریت دانش تأیید نشده‌اند.