فهرست مقالات , سال 1391,دوره22 شماره 53 XML
نویسندگان: رضا بندريان(*)
کلیدواژه ها: مدیریت راهبردی, رویکرد منابع مبنا, سازمان های پژوهش و فناوری مستقل
دوره:  22 | شماره:  53 | تاریخ:  1391/7/9
: 112
:
: 1

این مقاله یک رویکرد منابع مبنا را به مدیریت راهبردی سازمان‌های پژوهش و فناوری اتخاذ کرده است. در این مقاله بر مبنای ادبیات، به بررسی تعامل‌های پویا و تغییر شکل‌های پنج دارائی کلیدی شامل انسانی، سازمانی، رابطه‌ای، پولی و فیزیکی در سازمان‌های پژوهش و فناوری پرداخته می‌شود. نتایج حاصل درک راهبردی از سازمان‌های پژوهش و فناوری و به طور خاص درک اینکه چگونه دارائی‌های نامشهود در یک سازمان پژوهش و فناوری پیشرانه ایجاد ارزش هستند را ارتقاء می‌دهد. به علاوه این امکان برای سازمان‌های پژوهش و فناوری فراهم می‌گردد که با تجزیه و تحلیل‌های خود منابعی را که راندمان بالایی دارند و آنهایی را که استفاده کارآمدی از آنها نمی‌شود را شناسایی ‌کنند که می‌تواند دلائل ناکارآمدی عملکرد سازمان پژوهش و فناوری را تبیین نماید.

نویسندگان: هاشم سوداگر(*) , علی اصغر پورعزت
کلیدواژه ها: حكومت, دانشگاه, خط مشی گذاری علم و فناوری, خط مشی گذاری برای تخصیص بودجه های پژوهشی
دوره:  22 | شماره:  53 | تاریخ:  1391/7/9
: 197
:
: 11

گوناگونی نظریه های رشد و توسعه اقتصادی تا جایی ادامه یافته است که امروزه توجه به سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و اشتغال نیروی کار جای خود را به سرمایه گذاری در دانش و خلق ایده های نو داده است. تأکید بر اقتصاد دانش‌محور ایجاب می¬کند که منابع رشد دانش شناخته شده، زمینه های سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به آنها فراهم آید. با این وصف و با عنایت به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، این مطالعه در پی بررسی اثر نهاده های دانش بر سطح تولید و فروش صنایع ایران است. بر این اساس با استفاده از یک الگوی رشد درون زا و داده های تلفیقی صنایع (در دوره ی 86-1382) مشخص گردید که ارتقای سطح آموزش و مخارج تحقیق و توسعه منجر به رشد تولیدات صنایع میگردند اما زمانی که میزان فروش در نظر گرفته می‌شود تنها مخارج تحقیق و توسعه است که می تواند در ایجاد تقاضا برای محصولات صنعتی موفق باشد. بر خلاف آموزش و تحقیق و توسعه، کارگر ماهر، نهاده ای است که در هر دو حالت اثر منفی در پی دارد.

نویسندگان: مهدي پاكزاد(*) , عباس قائم پناه, مجيد جهان
کلیدواژه ها: رتبه بندی, نظام, دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی, منطقه چشم انداز
دوره:  22 | شماره:  53 | تاریخ:  1391/7/9
: 129
:
: 8

نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به منظور نشان دادن جایگاه رقابتی آنها در سطح جهانی و بین‌المللی به وجود آمده است. اولین رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها در سال 2003، توسط دانشگاه شانگهای‌جیاتانگ چین و با هدف بررسی وضعیت دانشگاه‌های این کشور در مقایسه با دانشگاه‌های فعال در سطح بین‌المللی منتشر شد. با توجه به استقبال گسترده از نتایج حاصل از این رتبه‌بندی، در سال‌های بعد سازمان‌های مختلف با اهداف متعددی نسبت به انتشار لیست‌های دسته‌بندی و رتبه‌بندی شده از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقدام کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایران در نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها دارای جایگاه مناسبی نیستند و تنها دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در فهرست رتبه‌بندی اعلام شده از سوی نظام‌های معتبر حضور دارند. از سوی دیگر بررسی دانشگاه‌های منطقه مورد‌نظر چشم‌انداز بیانگر این واقعیت است که دانشگاه‌های عبری اورشلیم و تل‌آویو در تمامی رتبه‌بندی‌های اعلام شده در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. هدف مقاله حاضر معرفی روش‌شناسی نظام‌های معتبر رتبه‌بندی و بررسی جایگاه دانشگاه‌های منطقه چشم انداز در آنها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌ها است.

نویسندگان: ليلا نامداريان(*)
کلیدواژه ها: جنسيت, تبعیض جنسی, نهادهای علمی, موانع تولید علم
دوره:  22 | شماره:  53 | تاریخ:  1391/7/9
: 166
:
: 6

یکی از الزامات کلیدی ماهیت غیر شخصی علم، عام گرایی، به معنی باز بودن راه تمام موقعیت ها بر روی تمام استعدادها می باشد. مساله جنسیت در تعارض با ادعای عام گرایانه بودن علم قرار دارد. تصورات فرهنگی تنیده شده حول عامل جنسیت باعث شده تا قرن ها علم از مشارکت زنان و زنان از سهم خود در علم محروم بمانند. لذا در راستای پرداختن به این مساله توصیف و تبیین روند حضور و جایگاه زنان در نهادهای علمی محور اصلی این مقاله می باشد. این موضوع در تحقیقات خارجی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است و میزان تحقیقات داخلی در این رابطه در ایران اندک می باشد لذا در راستای پوشش این خلا ، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و توصیف مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با جایگاه و حضور زنان در نهادهای علمی و سپس شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم می باشد. در این مقاله مبتنی بر تحقیقات پیشین مهمترین موانع پیش روی زنان در تولید علم شناسایی می شود و سپس بر اساس آنها یک مدل مفهومی برای موانع پیش روی زنان در تولید علم ،پیشنهاد می گردد.

نویسندگان: سميرا شاه منصوري, ناصر نوروزي(*)
کلیدواژه ها: تدوین استراتژی, مزیت رقابتی پویا, آینده نگاری, دلفي
دوره:  22 | شماره:  53 | تاریخ:  1391/7/9
: 158
:
: 3

با توجه به انعطاف پذیری بالا دنیای کنونی و توان پاسخ گویی به نیاز مشتریان، اتخاد مزیت رقابتی پویا امری بدیهیست و یکی از راهکارهای سودمند جهت کسب این مزیت، بهرمندی از فرآیند آینده نگاری در پیش بینی آینده صنعت می باشد. در این مقاله با مطالعه ادبیات موجود در زمینه تدوین استراتژی بر آن شدیم تا مدل استراتژی جامعی برای کسب مزیت رقابتی پویا طراحی کنیم که شامل عوامل خارجی و داخلی شرکت نیز باشد. هسته اصلی این مدل بر روش آینده نگاری دلفی استوار است. رویکرد نویسندگان به این مقاله توجه بیشتر به جنبه عملیاتی مدل مفهومی ارائه شده است. این مدل شامل چهار مرحله اطلاعات ورودی، فاز اول برنامه آینده نگاری، فاز دوم برنامه آینده نگاری و در نهایت تدوین استراتژی نهایی شرکت است.