فهرست مقالات آذر, سال 1395,دوره26 شماره 3 XML
نویسندگان: مهدی دادخواه
کلیدواژه ها: نامه به سردبیر می باشد
دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
: 15
:
: 0
  کلیدواژه ها: یادگیری فناورانه - عوامل درون‌سازمانی - عوامل برون‌سازمانی
  دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
  : 418
  : 3
  : 0

  طی دهه‌های اخیر، یادگیری فناورانه به مبحثی اساسی در صنایع مختلف و به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه بدل گشته که می‌تواند نقش قابل توجهی در پیشرفت‌های فناوری ایفا کند. در واقع این یادگیری فناورانه است که تعیین می‌کند کشورها در رویارویی با فناوری‌های جدید، تا چه اندازه می‌توانند خوب عمل کنند. برای تسریع یادگیری فناورانه شرکت‌ها، درک عوامل تأثیرگذار بر آن ضروری است و به شرکت‌ها و صنایع کمک می‌کند. بنا بر ادبیات یادگیری فناورانه، متغیرهایی وجود دارند که می‌توانند ترویج‌دهنده، راهنما و تقویت‌کننده آن باشند. به‌طور کلی این عوامل را می‌توان به دو دسته عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی طبقه‌بندی کرد که در این پژوهش، پنج عامل برون‌سازمانی و نه عامل درون سازمانی همراه با زیرعامل‌های هریک از ادبیات استخراج شده است

   کلیدواژه ها: راهبرد - تجاری‌سازی - ورود به بازار - فراترکیب
   دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
   : 13
   :
   : 0

   تجاري‌سازي از كليدي‌ترين مراحل در فرايند توسعه نوآوري است و باعث مي‌شود تا پژوهش‌ها و اختراعات به توليدات داراي بازار تبديل شوند. از سوي ديگر، عوامل و شاخص‌هاي متعددي بر فرايند توسعه تجاري‌سازي تأثيرگذار هستند كه بايد مطالعه و شناسايي شوند. با در نظر گرفتن اهميت موضوع، هدف اين پژوهش، نگرش جامع و دیدگاه راهبردی برای شناسايي شاخص‌هاي تجاري‌سازي در بازار ايران است. برای این منظور با به‌كارگيري رويكرد فراتركيب در اين پژوهش، به تحليل نتايج و يافته‌هاي پژوهشگران قبلي پرداخته و با بررسی‌های جامع صورت‌گرفته پیرامون عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي در پایگاه‌هاي علمی معتبر، در نهایت تعداد 38 مقاله در این خصوص شناسایی شده است. نتایج کار در سه بعد اصلی؛ راهبرد سازمانی، محیط نزدیک و محیط دور طبقه‌بندی شده که این ابعاد نیز دارای 16 بعد فرعی و 34 بعد جزیی هستند. نتایج نشان می‌دهد در بعد سازمانی، عوامل تأثیرگذار به‌ترتیب عبارت‌اند از: مدیریتی، منابع انسانی، راهکار سازمانی، مالی، روابط سازمان و ویژگی‌های محصول. همچنین در بعد محیط نزدیک نیز توجه معطوف به ذی‌نفعان مختلف، مشتریان و رقبا است و در نهایت در بعد محیط دور، به‌ترتیب عوامل قانونی، اجتماعی، حاکمیتی، ساختاری، سیاسی، اقتصادی و فناوری قرار دارند.

    کلیدواژه ها: شایستگی - تعاملات بین‌المللی - اعضای هیأت علمی - دانشگاه‌
    دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
    : 286
    : 1
    : 0

    یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کارامدی در تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها، وجود سرمایه انسانی است که از آگاهی، شایستگی و مهارت لازم برخوردار باشد. از سوی دیگر، یک دانشگاه زمانی می‌تواند در رقابت و تعامل با سایر دانشگاه‌ها نقش شایسته‌ و بایسته‌ای را ایفا کند که از سرمایه‌های انسانی شایسته‌ در راستای تحقق این امر برخوردار باشد. در این میان، اعضای هیأت علمی به‌عنوان یکی از منابع انسانی مهم هر دانشگاه، می‌توانند نقش مهمی برای نیل به‌ این مقصود ایفا ‌کنند. هدف مقاله حاضر، شناسایی شایستگی‌‌های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین‌المللی است. برای دستیابی به این هدف، پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای کیفی به بررسی مدل‌ها و پژوهش‌های موجود در خصوص شایستگی اعضای هیأت علمی بین‌المللی و شایستگی اعضای هیأت علمی در تعاملات بین‌المللی، پرداختند. براین مبنا، الگوی شایستگی اعضای هیأت علمی در تعاملات بین‌المللی، تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که شایستگی‌های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین‌المللی، شامل شایستگی میان‌فرهنگی، شایستگی ارتباط بین‌المللی و شایستگی کارگروهی است

     نویسندگان: نیره حسینی
     کلیدواژه ها: روابط استاد ـ دانشجوی دکترا - صلاحیت‌های حرفه‌ای استاد - صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجوی دکترا - دانشگاه، آموزش عالی
     دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
     : 19
     :
     : 0

     پژوهش حاضر با روش مروری ـ تحلیلی و با هدف ارائه چارچوبی برای توسعه روابط استاد ـ دانشجوی دکترا در تولید دانش در آموزش عالی کشور انجام شده است. به این منظور، ابتدا با مطالعه نسبتاً جامع پژوهش‌ها و مقالات و متون مرتبط با موضوع، دلایل بالقوه ضعف در ارتباط و تعامل اثربخش استاد ـ دانشجوی دکترا در آموزش عالی کشور استخراج و توصیف و تبیین گردید و سپس بر پایه آن، چارچوبی برای توسعه روابط استاد ـ دانشجوی دکترا ارائه شد. ابعاد این چارچوب عبارت‌اند از: 1) صلاحیت‌های حرفه‌ای و عوامل بین فردیِ مربوط به استاد، 2) صلاحیت‌های حرفه‌ای و عوامل بین فردیِ مربوط به دانشجو و 3) عوامل مدیریتی و سازمانی. در پایان، بر مبنای چارچوب ارائه شده، راهکارهایی برای بهبود و توسعه روابط استاد ـ دانشجوی دکترا در آموزش عالی کشور ارائه شد.

      کلیدواژه ها: جامعه اطلاعاتی - وب 2 - خدمات - کاربرد - کاربران - جامعه
      دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
      : 204
      :
      : 0

      این مطالعه بر کاربرد و استفاده فناوری‌های وب 2 و جامعه اطلاعاتی تأکید دارد. سرویس جدید وب که همواره افراد را به اطلاعات موردنیازشان متصل می‌کند، به‌تازگی متصدیان مراکز اطلاعاتی را در فهم جایگاه خود دچار مشکل ساخته است. این سرویس‌ها که وب 2 نام دارند، بر جامعه نیز تأثیرگذار هستند و مدل‌ها، روش‌های جدیدی را ارائه می‌دهند که می‌تواند به پیشرفت مراکز اطلاعاتی کمک کند. همچنین، استفاده گسترده از این سرویس‌ها باعث به‌وجود آمدن تفاوت‌های فرهنگی در کاربران می‌شود؛ تفاوت در رفتار گردآوری اطلاعات، سبک‌های ارتباطی و انتظارات. تعدادی سرویس و کاربرد شبکه‌محور وجود دارد که اساس مفهوم وب 2 را به تصویر می‌کشند. این سرویس‌ها شامل ویکی، وبلاگ‌ها، منابع آر.اس.اس، پادکست، مشاپ‌ها، فلیکر، شبکه‌های اجتماعی، جست‌وجوی اجتماعی، هوش جمعی و غیره است. شبکه 2، حیطه جامعه را تحت‌تأثیر خود قرار داده و تغییری نوین را در آینده‌ای نزدیک در جوامع نوید می‌دهد. پیدایش این مفهوم محیط جامعه اطلاعاتی را تغییر خواهد داد و فرم‌های جدیدی را به منابع الکترونیکی خواهد بخشید. چنین چیزی نیازمند آن است که جامعه با چنین فعالیت‌هایی سازگاری نشان دهد و تصمیم‌گیرندگان باید تدابیری جدی در به‌کارگیری اجزای سازنده شبکه نوع 2 اتخاذ کنند. وب 2 موضوعی حاکم در جوامع است. وب 2 در نهایت پدیده‌ای است اجتماعی که تجربه‌های کاربران در استفاده از شبکه را در بر می‌گیرد و ماهیت آن با ارتباطی آزاد، از بین رفتن قدرت‌محوری و همچنین آزادی در به اشتراک‌گذاری و استفاده دوباره از محتوای شبکه، مشخص می‌شود

       نویسندگان: مهسا بهره مند
       کلیدواژه ها: فصلنامه رهيافت - تحليل کتاب‌سنجي
       دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
       : 14
       :
       : 0

       هدف از پژوهش حاضر، بررسي كمي مقالات 58 شماره از فصلنامه علمي – ترويجي رهيافت است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي و رويكرد آن كتاب‌سنجي است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كليه مدارك فصلنامه رهيافت از ابتداي انتشار (سال 1370) تا بهار و تابستان 1394 است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار آماري اکسل استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان از پايين بودن ميزان مشاركت زنان (18 درصد) و بالا بودن مشاركت مردان (81 درصد) در تهيه مقالات دارد. دانشگاه تهران بيشترين همكاري علمي را با فصلنامه رهيافت داشته و ميانگين تعداد مقالات منتشر شده در هر شماره از فصلنامه یک و سیزده صدم بوده است. استناد به مقالات و منابع لاتين بيش از ساير انواع منابع ارزيابي شده است. تعداد 760 مدرك به چاپ رسيده كه داراي 5168 منبع فارسي و 2515 منبع لاتين است. از 760 مدرك موجود 566 مدرك تأليف و 114 مدرك ترجمه و 55 مدرك گزارش و 25 معرفي و نقد كتاب توسط 1028پديدآور به چاپ رسيده است. فاضل لاريجاني، با چاپ 13 مقاله تأليفي فعال‌ترين مؤلف و با چاپ هشت مقاله ترجمه‌ای فعال‌ترين مترجم است. نويسندگان عضو هيأت علمي بيشترين فعاليت را در توليد مدارك اين فصلنامه داشته‌اند.

        نویسندگان: نرجس ورع
        کلیدواژه ها: استاندارد ایزو 214 - چکیده‌نویسی - نشریات معتبر وزارت علوم - تحقیقات و فناوری - چکیده مقاله
        دوره:  26 | شماره:  3 | تاریخ:  1395/9/29 | نوع مقاله:  علمی ترویجی
        : 11
        :
        : 0

        در پژوهش حاضر به بررسی 300 چکیده مقاله از نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش پیمایشی- توصیفی و با استفاده از نمونه‌گیری کوکران در حوزه‌های پنج‌گانه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و معماری، منابع طبیعی- کشاورزی و دام‌پزشکی بر اساس استاندارد چکیده‌نویسی ایزو 214 پرداخته شده است. ابتدا پژوهشگر با مطالعه استاندارد چکیده‌نویسی ایزو 214، نُه معیار را در حوزه محتوا و سبک چکیده‌ها مشخص کرده و سپس با تهیه سیاهه وارسی به بررسی هر مقاله پرداخته است. امتیاز هر معیار در مقاله با عدد صفر برای عدم انطباق و با عدد 1 در صورت انطباق کامل تعیین شده است. پس از بررسی، امتیاز کل نشریه از نظر انطباق با معیارهای استاندارد جهانی ایزو 214 محاسبه شده که یافته‌ها حاکی از آن است که پیروی نشریات مورد بررسی از استاندارد ایزو 214 در مجموع 66/88 است. همچنین معیار جایگاه چکیده، استفاده از افعال معلوم و پرهیز از اختصارات به میزان 100 درصد در کلیه چکیده مقالات مورد بررسی لحاظ شده است. پس از آن، بیان هدف پژوهش با 95 درصد و استفاده از ضمایر سوم شخص با 94 درصد، بیان نتایج با 79 درصد و ذکر روش پژوهش با 55 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.