فهرست مقالات , سال 1383,دوره14 شماره 34 XML
نویسندگان: مهدی نوروزیان(*)
کلیدواژه ها: یونسکو, کمیسیون ملی, کرسی یونسکو, دانشگاه همزاد
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 82
:
: 2

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به منظور بسط و گسترش علم و دانش، جلوگیری از بروز جنگ، حفظ میراث جهانی، کمک به توسعه فرهنگ و هنر، گسترش آزادی‌های فردی و ایجاد تعامل و ارتباط هرچه بیشتر ملل و اقوام بنیان‌ نهادهشده است.

بیش از 6 دهه از تأسیس آن می‌گذرد و حضور قریب به اتفاق کشورهای جهان در آن و حمایت‌های مادی و معنوی کشورها باعث رشد فعالیت‌ها و کسب اعتبار جهانی گردیده است. اعطای نشان‌های معتبر جهانی، کمک مالی به صاحبان فکر و اندیشه و دانشگاه‌ها، اعطای بورس‌های تحصلی و تعامل با سازمان‌های غیردولتی خلاصه‌ای از فعالیت‌های این سازمان است. یونسکو نام آشنای کشور ما در حفظ میراث فرهنگی و تمدن ملل و اقوام کهن جهان است. 

نویسندگان: علی اکبر صبوری(*)
کلیدواژه ها: تولید علم, تعداد مقالات, رشد علمی, مشارکت علمی, ISI
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 61
:
: 2

با استفاده از نمایه‌های ایران در مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI) میزان مشارکت ایران در تولیدعلم جهانی در سال 2004 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. سهم ایران در تولید علم جهان در علوم پایه 36/0 درصد، علوم اجتماعی 08/0 وعلوم انسانی و هنر ناچیز است. صرف نظر از کشور ترکیه که مشارکتی بیش از 3/1 درصد در تولید علم جهانی دارد، اینک ایران در بین کشورهای مسلمان رتبه نخست را در تولید علم جهانی دارد. دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و شیراز به ترتیب با 6/9، 3/7، 0/7، 9/6 و 4/6 درصد تولید علم ایران بیشترین مشارکت را در بین مراکز دانشگاهی داشته‌اند. ضریب تأثیر مجلاتی که مقالات ایرانیان در آنها چاپ می‌شود بیش از مقدار متوسط جهانی است. 

نویسندگان: بهمن فکور(*)
کلیدواژه ها: تجاری سازی, انتقال تکنولوژی, دارایی فکری, حق مالکیت فکری, سازمان های تحقیقاتی عمومی
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 60
:
: 1

تجاری‌سازی تحقیقات فرآیندی است که دانش تولید شده در دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرایندهای صنعتی تبیدل می‌کند. این فرآیند مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی و سازمان‌های تحقیقاتی وابسته به دولت، شرکت‌های صنعتی، سازمان‌های مالی و سرمایه‌گذاری، کارآفرینان و افراد علمی می‌باشد.

در بررسی‌های به عمل آمده شش عامل کلیدی شامل: تمرکز بر بازار، فرهنگ سازمانی، مدیریت داخلی و سازمانی، مدیریت حقوق مالکیت فکری، شبکه‌سازی، کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، در موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی عمومی در زمینه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات مؤثر شناخته شده است.

این مقاله ضمن مروری بر اهمیت تجاری‌سازی تحقیقات به فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه و مکانیسم‌های مورد استفاده جهت انتقال و تجاری‌سازی آن پرداخته است.

نویسندگان: ناصر شمس(*)
کلیدواژه ها: تولید دانش, انتقال دانش, تحقیق و توسعه, کاربرد دانش, شرکت های دانشگاهی
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 60
:
: 1

در این مقاله تلاش شده است تا کارکردهای دانشگاه‌های بریتانیا در تبدیل تولیدات علمی به منابع مالی و ثروت گزارش شود. به طور معمول بودجه دانشگاه‌ها از منابع متنابهی تأمین می‌شود معمولاً در اکثر کشورها دولت منبع اصلی تأمین‌کننده اعتبارات است که لکن همان‌گونه که شاهدیم افزایش تعداد دانشگاه‌ها و جمعیت دانشجویی، دولت‌ها را از تأمین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه‌ها ناتوان ساخته است. لذا دانشگاه‌ها برای انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود تلاش می‌نمایند روش‌های مختلفی را برای تأمین هزینه‌های خود به کار گیرند بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولیدعلم و دانش است منحرف شوند. یکی از روش‌هایی که به ویژه در دانشگاه‌های بریتانیا برای کسب درآمد به کار گرفته می‌شود، تبدیل تولیدات  علمی به کالا و خدمات از طریق ایجاد شرکت‌های دانشگاهی است. ایجاد این شرکت‌ها گام جدیدی است که دانشگاه را به سمت طرح ایده‌های جدیدکه نیازهای جامعه را تأمین کند هدایت می‌نماید، بدون آنکه این مراکز از مسیر اصلی خود که کشف مرزهای جدید دانش برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و توسعه علم و فناوری است منحرف شوند. این مقاله تشکیل شرکت‌های تجاری در دانشگاه‌های بریتانیا، تأثیر ایجاد آنها در تأمین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه‌ها و پیامدها و مشکلات موجود رد این مسیر را بررسی نموده است

نویسندگان: رضا منصوری(*)
کلیدواژه ها: جلسه داری, آسیب شناسی جلسات, مدیریت زمان, فرهنگ جلسه گذاری
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 54
:
: 6

بخش قابل توجهی از امور اداری کشور ما درقالب جلسه انجام می‌گیرد در این مقاله به آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زمان در برگزاری و ادارۀ جلسه‌ها و نیز به آسیب‌شناسی رفتارهای نوعی مدیران و کارکنان سازمان‌ها در جلسات می‌پردازیم. 

نویسندگان: علی رؤوف(*)
کلیدواژه ها: تربیت معلم, معلم های حرفه ای (حرفه مند), دانایی سرشته با توانایی, الگوهای تربیت معلم, سیمای تربیت معلم امروز, کارورزی, به سازی تربیت معلم
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 61
:
: 3

در عصر دانایی باید به جست وجوی عوامل ایجاد و ترویج دانایی پرداخت. دانایی به تنهایی کارساز نیست هر عنصر دانایی باید باعنصر دیگری به نام توانایی همساز شود تا ترویج حقیقی و راستین دانایی شکل گرید.

زمان زیادی گذشته بود که رشد دانایی، هم‌زمان با ترویج آنها سرشته وآمیخته نشده بود. از روی بود که در اوایل دهه‌های نیمه دوم قرن بیستم نابسامانی‌های آشکاری در زندگی انسان ها و جوامع بروز کرد و زنگ خطر، بحران جهانی را به گوش رساند و کشورهای پیش افتاده‌تر را با مسأله‌ای جدی مواجه ساخت. موجی به وجود آمد که پیام‌آور ناخشنودی‌های دلسردکننده پیشین بود. در جستجوگرهای نهایی، ریشه این بحران در نظام‌های ناکارآمد آموزش و پرورش برخاسته از شیوه‌های سنتی تربیت معلم تشخیص داده شد. با این تشخیص ویژگی های تربیت معلم دیروز مورد بحث و مداقه جدی و انتقاد قرار گرفت و اصول موجه‌تری برای تربیت معلم امروز تدوین گردید و به جهانیان اعلام شد. 

نویسندگان: محمد علی زلفی گل(*)
کلیدواژه ها: نخبگان, مهاجرت مغزها, مهاجرت ژن ها, ژن های هوشمند, کشورهای نخبه پذیر, کشورهای نخبه گریز
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 80
:
: 2

در این مقاله مهاجرت ژنهای هوشمند به عنوان یک نظریه جدید ارائه شده است. براساس این نظریه نه تنها نخبگان کشور که ثروت ملی می‌باشند از دست می‌روند بلکه پس از گذشت قرن‌ها از نظر ژنتیکی کشورهای نخبه‌پذیر (مقصد) به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژن‌های هوشمند آنها به شکل گسترده‌ای افزایش می‌یابد. لذا در زمینه تولیدعلم، فن و فناوری همچنان پیشتاز خواهند بود. در نتیجه کشورهای نخبه‌گریز (مبدأ) روز به روز فقیرتر شده و به دلیل همین فقر، وابسته‌تر می‌شوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم می‌خورد. بنابراین ضرورت دارد، موضوع حفظف صیانت و کرامت نخبگان به عنوان یک پروژه ملی تعریف شودو عوامل دافعه‌زا رفع گردد. یکی از جمله راهکارهای عملی برای جلوگیری از مهاجرت طیف وسیعی از ژن‌های هوشمند، حمایت مادی و معنوی از گسترش و همچنین مشارکت تمامی شرکت‌های خصوصی و دولتی در تأسیس مراکز پژوهشی تخصصی و همچنین به کارگیری نخبگان در این مراکز می‌باشد. 

نویسندگان: حمید رضا آراسته (*)
کلیدواژه ها: نخبگان, ویژگی ها, شناسایی, دانش آموزان, دانشجویان, معلمان, رشد،, هیات های علمی آموزش عالی
دوره:  14 | شماره:  34 | تاریخ:  1383/9/30
: 68
:
: 4

این مقاله، یافته‌های مهم دربارۀ شناسایی، ویژگی‌ها، و پرورش کودکان و بزرگسالان نخبه را مورد بررسی قرار می‌دها. این مبحث مطالعات طولی دربارۀ این افراد را دربرمی‌گیرد و برخی از فعالیت ها برای پرورش موفقیت‌آمیز دانش‌آموزان و دانشجویان درمقاطع ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی به بحث می‌گذارد. تحلیل متون بیانگر روش‌هایی چون جهش کلاسی و موضوعی، تدیس فشرده، گروه‌بندی براساس مهارت‌ها، غنی سازی و برنامه‌های درسی ویژه است که فرصت‌های چالش برانگیزی را برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه فراهم می‌سازد. پرورش دانشجویان، باکیفیت یادگیری آغاز می‌شود. کیفیت یادگیری برای دانشجویاننخبه شامل توانایی در کشف دانش، حفظ درازمدت دانش، ایادارتباط میان دانش جدید و قدیم، کشف دانش جدید، حل مسئله، انتقال دانش، و علاقه به یادگیری است. در خاتمه برخی از مشکلات کلیدی پیش روی جوامع علمی ایران برای پرورش نخبگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.