فهرست مقالات , سال 1380,دوره11 شماره 26 XML
نویسندگان: رضا تسبیح سازان(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 77
: 3
: 4

خلاقیت یکی از جالب‌ترین و پرثمرترین کنش‌وری‌های ذهن انسان است که در مقام مقایسه با سایر توانش‌های ذهنی مطالعات اندکی دربارۀ آن صورت گرفته است. گیلفورد کلید خلاقیت را در «تفکر واگرا» می‌داند تفکری که دامنۀ وسیعی از بدی‌های مختلف را با خلق راه‌حل‌های بسیار بدیع و اصیل دربرمی‌گیرد. گاردنر خلاقیت را عالی‌ترین سطح کنش‌وری ذهن انسان در هریکم از حیطه‌های هفت‌گانۀ هوش می‌داند. استرنبرگ به نقش نوتوجیهی در خلاقیت اهمیت می دهد. او با ارائه یک مدلی سه‌وجهی از ساختار هوش معتقد است، افرادی که خود را به سرعت با محرک‌های نو تطبیق داده و راه‌حل‌های تازه را ترجیح می‌دهند از خلاقیت بیشتری برخوردارند. هوش و خلاقیت دو فرایند متفاوت از فعالیت‌های ذهنی هستند که به نحو نسبتاً ضعیفی با یکدیگر مرتبط‌اند.

هوش سرشار متضمن برای ایجاد خلاقیت در فرد نیست ولی هوش کمتر از حد متوسط به منزلۀ عاملی بازدارنده در تولید خلاقیت مداخله می‌کند. استقلال، اعتماد به نفس و غیرهمنوایی با گروه، تحمل و انعطاف‌پذیری نسبت به مسائل پیچیده و امور مبهم، تخیل عالی و به کارگیری اصول مجرد و انتزاعی در حل مسائل از ویژگی‌های شخصیت افراد خلاق است. خلاقیت و سن با هم در رابطه‌اند و نقطۀ مشترک ارتباط این دو، احتمالاً عامل تجربه و کسب معلومات است. دست‌کم در شرایط فعلی نمی‌توان سیر تحولی خلاقیت را با عرضۀ یک جدول زمان‌بندی شده پیش‌بینی کرد؛ ولی به نظر می‌رسد که شکوفاترین دورۀ رشد خلاقیت سال‌های اولیه دورۀ بزرگسالی است.

نویسندگان: قانعی راد(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 77
: 1
: 3

-

نویسندگان: حسن قاسم زاده(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 65
:
: 0

-

نویسندگان: سید مهدی گلستان هاشمی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 70
:
: 4

-

نویسندگان: حسن قاسم زاده(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 57
:
: 2

-

نویسندگان: مرضيه فخرایی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 68
:
: 0

نوآوری‌های فناورانه عمدتاً از اجرای طرح‌های گسترده و پرهزینۀ تحقیاتی ناشی می‌شوند و شرکت‌های کوچک به دلیل نداشتن سرمایه و امکانات لازم برای ابداع فناوری‌های نو، برای حضور در بازارهای پررقابت جهانی با مشکلات جدی مواجه‌اند. در کشورهای در حال توسعه، عدم وجود بستر یا زیرساخت‌های فناورانۀ لازم، این مشکلات را دوچندان کرده است. در این مقاله ضمن تعریف نوآوری فناورانه و برخی مسائل مرتبط با آن، با مثالی واقعی مؤید ان است که شرکت‌های کوچک نیز می‌توانند با تأکید بر برخی از موضوعات کلیدی، تشخیص به موقع نیازهای بازار و انتخاب راه‌کارهای مناسب، سهمی در رقابت مبتنی بر فناوری پیشرفته داشته باشند و در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی برای خود بیابند. همچنین برخی از مشکلاتی را که شرکت‌های کوچک در رابطه با کسب فناوری دارند، بررسی کرده و ویژگی‌های مثبتی را که موجب موفقیت این شرکت‌ها می‌شوند، بیان می‌کند. 

نویسندگان: علیرضا کلدی(*) , منظر رزاقی
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 70
:
: 3

-

نویسندگان: مرضیه کیقبادی(*) , عقيل ملکی فر
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 57
: 1
: 2

-

نویسندگان: افضل السادات حسینی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  26 | تاریخ:  1380/11/1
: 68
:
: 1

هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه خلاقیت در نظام آموزش و پرورش است. بنابراین پرسش‌نامه‌ای در چهار محور اصلی پرورش خلاقیت، تفکر واگرا، بعد عاطفی ـ شناختی، اجتماعی و آموزشی ـ تدریس تنظیم و پرسش‌نامه‌ای تهیه و بین 123 معلم دبیرستان که از مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران به طور تصادفی انتخاب شدند، توزیع شد. نتایج آزمون حاکی از آن استکه نگرش معلمان نسبت به خلاقیت پایین است. شایان ذکر است که نمرات آزمون معلمان در هر محور نیز پایین بود.