فهرست مقالات , سال 1380,دوره11 شماره 25 XML
نویسندگان: عليرضا فيضی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 64
:
: 1

-

نویسندگان: زهير حياتي(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 65
:
: 1

-

نویسندگان: علي مزيناني(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 61
: 1
: 2

-

نویسندگان: مهدي فهيمي(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 62
:
: 0

در این مقاله به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در حوزه فناوری اطلاعات می‌پردازیم و دستاوردهای این سرمایه‌گذاری را طی 20 سال گذشته در آموزش‌های ابتدایی تا دانشگاهی بررسی می‌کنیم. در پایان، به چشم‌انداز آینده این حرکت و نقش دانش‌آموزان، مربیان و برنامه‌ریزان آموزشی در آن زمان اشاره می‌کنیم. تمامی علاقمندان به فناوری اطلاعات توسعه فناوری‌های نوین و مدیران برنامه‌ریزان نظام‌های آموزشی مطالعه این مقاله را مفید خواهند یافت. 

نویسندگان: افسانه پورحمزه(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 60
:
: 0

-

نویسندگان: فرزانه فرزين(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 53
:
: 0

-

نویسندگان: حميد محسني(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 65
:
: 2

-

نویسندگان: اعظم رحيمي(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 60
:
: 0

-

نویسندگان: مرتضي كوكبي(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 58
:
: 1

نرم‌ازارهای کامپیوتری، به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فناوری اطلاعات، اکنون در کتابخانه‌های ایران جای خود را باز کرده‌اند. اما، این نرم‌افزارها چندان که باید در امر کامپیوتری کردن کلیه خدمات کتابخانه‌ها موفق نبوده‌اند. از جمله دلایل این امر، می‌توان به نقایص این نرم‌افزارها اشاره کرد که خود ناشی از ارتباط نادرست برنامه‌نویس یا کتابدار است؛ عامل اخیر نیز در سه جزء این ارتباط یعنی: برنامه‌نویس، کتابدار، و خود ارتباط دیده می‌شود. در این نوشته، ضمن بررسی نرم‌افزار، به طور کلی، وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در جهان و ایران مورد بحث قرار می‌گیرد؛ مارک ایران را که در حال حاضر در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است مطرح می‌کنیم و در پایان در جهت بهره‌وری هرچه بهتر و بیشتر از نرم‌افزارها در امر اطلاع‌رسانی پیشنهادهایی ارائه می‌شود. 

نویسندگان: عليرضا كلدي(*) , فاضل لاریجانی
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 66
:
: 3

-

نویسندگان: مهرداد مدهوشي(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 67
:
: 0

در این مقاله، با بیان مفاهیم تصمیم‌گیری، نظام اطلاعاتی، و فناوری اطلاعات، نقش و کارکرد نظام اطلاعاتی در هر مرحله از فرایند تصمیم‌گیری و سطوح مدیریتی تشریح، و جلوه‌های مختلف نظام اطلاعاتی در پرتو تحول فناوری اطلاعات، و تأثیر بر فعالیت‌های مدیریتی و اخذ تصمیمات گوناگون بررسی می‌شود. در پی آنف بهره‌گیری مؤثر از نظام‌های اطلاعاتی مختلف، به منظور ارتقا سطح دانش و بینش تصمیم‌گیرندگانف بر اساس نوع تصمیمات، سطوح تصمیم‌گیری، نوع اطلاعات، رفتار تصمیم‌گیرنده و فعالیت‌های کاربر، و پذیرش کاربر به روشنی تشریح خواهد شد. 

نویسندگان: نیلوفر نامدار قشقایی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 64
:
: 1

-

نویسندگان: فريده عصاره(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 62
:
: 1

یکی از معدود رشته‌های برخوردار از روش‌شناسی خاص خود، کتابداری و اطلاع‌رسانی است. این روش تحقیق را در طول تاریخ با عناوین کتاب‌شناسی آماری، کتابخانه‌سنجی، کتاب‌سنجی، علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی یاد کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود تا ضمن تعریف همه عبارت‌ها و مفاهیم بالا، اطلاع‌سنجی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نویسندگان: عباس حري(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 60
:
: 0

اطلاع‌رسانی، به عنوان یک حرفه، ناگزیر از تکیه بر یافته‌های پژوهشی برای حل مسائل علمی خویش است. بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی مراکز آموزشی و پژوهشی این رشته از یک سو، و گرایش‌ها و علایق موضوعی نیروی انسانی مؤثر در این مراکز از سوی دیگر، حاکی از آن است که سهم فعالیت این مراکز در زمینه‌های مختلف متفاوت است. اما در مجموع، چهار مرکز از زاویه عملکردهای پژوهشی بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده‌اند. گرایش موضوعی آثار و فعالیت‌های این نهادها، در مقایسه با رویکردهای کلان این رشته، از همسویی چشمگیری برخوردار است؛ اما به فناوری کماکان عنایتی مبذول نشده است. در پایان بررسی حاضر، پیشنهادهایی نیز با توجه به یافته‌های تحقیق ارائه شده است.

نویسندگان: محمد نقي مهدوی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 62
:
: 2

-

نویسندگان: موسي جعفربيگلو(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  11 | شماره:  25 | تاریخ:  1380/8/1
: 60
:
: 0

-