فهرست مقالات , سال 1378,دوره9 شماره 21 XML
نویسندگان: علی صباغیان
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 74
:
: 4

-

نویسندگان: علی صباغیان(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 70
:
: 2

-

نویسندگان: علی صباغیان(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 69
:
: 2

-

نویسندگان: حیدر جانعلی زاده چوب بستی
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 79
:
: 2

-

نویسندگان: علی طایفی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 65
:
: 7

نقاط ضعف و قوت فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران در سنجش با وضع مطلوب چنین فرهنگی چیست و راه‌های نیل به آن کدام است؟ این سؤال، محوری است که نویسندۀ این مقاله با نگرشی آسیب‌شناسانه به بررسی و جست‌وجوی پاسخی مناسب برای آن پرداخته و کوشیده است با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع اعم از دینی، سیاسی، قانونی، اقتصادی، ابزاری، ساختاری، سازمانی و مدیریتی، زبان‌شناختی و روحی و معرفتی، نقاط ضعف و قوت فرهنگ پژوهشی ایران را ارزیابی و سپس در قسمت‌های بعدی ضمن ترسیم شاخص‌های وضع مطلوب فرهنگ علمی ـ پژوهشی، راه‌کارهایی برای نیل به آن پیشنهاد کند.

نویسندگان: غلامحسین مقدم حیدری
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 70
: 1
: 3

-

نویسندگان: فیروزه غضنفری
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 69
:
: 0

در این مقاله، نخست با ذکر تعاریفی، ارتباط مفهومی فرهنگ، علم و تکنولوژی به بحث گذارده می‌شود. سپس، سیر تاریخی این ارتباطات در تمدن‌های باستان همچون مصر، یونان و چین بررسی شده، به عناصر و ارزش‌های فرهنگی که در تمدن اسلامی، زمینه‌ساز تحول علم و تکنولوژی مسلمانان شد، اشاره می‌گردد. در گذر تاریخی به رنسانس و انقلاب صنعتی می‌رسیم و این‌که چگونه نیرو و توان فرهنگی که در رنسانس آزاد گردید، روشنفکری و علم‌جویی را در غرب برانگیخت و موجب توسعۀ تکنولوژی و انقلاب صنعتی شد. در پایان، وضعیت کنونی ارتباط فرهنگ، علم و تکنولوژی را در سه دسته از کشورهای توسعه‌یافتۀ غربی، کشورهای توسعه‌یافتۀ غیرغربی و کشورهای در حال توسعه مطالعه می‌کنیم. سرانجام، سیر تاریخی ارتباط تحولات فرهنگی با تحول علم تکنولوژی، این رهنمود را به ما می‌دهد که رمز پیشرفت کشورهای در حال توسعه، بازگشت به خویشتن و تفکر خودی و فرهنگ بومی به منظور فرهنگ معنوی (علم، فلسفه و هنر) تقسیم کرد. (همان، 47).
پس، علم بخشی از فرهنگ یا یکی از جلوه‌های آن است. معمولاً هر فرهنگی، به سبب ویژگی‌هایش از دیگر فرهنگ‌ها متمایز می‌شود. یکی از وجوه این تمایزات را تمایزات علمی تشکیل می‌دهد. اگرچه علم به مفهوم صرف آن، متعلق به محدودۀ کشوری خاص نیست اما خاستگاه فرهنگی آن، زمینۀ مساعد رشد آن نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، نفوذ اندیشه‌های علمی از طرفی بر پایۀ تلاش‌های گذشتگان (تاریخ علم) متکی است و از طرف دیگر، به زمینۀ مستعد فرهنگی هر جامعه، و خلاقیت‌ها و ابتکارات ویژه نوابق وابسته است. اما تکنولوژی اساساً به کارگیری دانش برای حل مشکلات علمی است که ممکن است طبیعتاً از ناحیه‌ای به ناحیۀ دیگر به علت گونه‌گونی‌های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و دیگر عامل‌های مؤثر در محیط زندگی، متفاوت باشند. می‌توان گفت که فرهنگ یک قوم، گویاترین جلوه از نحوۀ نگاه یک قوم به محیطشان، شیوۀ سازگاری با آن و چند و چون حفظ پیوندشان با این محیط است.

نویسندگان: محمد فاضلی
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 68
:
: 2

-

نویسندگان: جان ون ویلن
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 71
:
: 4

-

نویسندگان: ساندرا هاردینگ
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 74
:
: 2

-

نویسندگان: فاضل لاریجانی
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 63
:
: 2
-
نویسندگان: فریده عصاره(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 71
:
: 0

این مقاله بر آن است تا به بررسی «بانک اطلاعاتی ملی تحقیقات (1376)، بپردازد که دربرگیرندۀ 6602 طرح پیشنهادی است این طرح‌ها را 3942 مجری اصلی عرضه کرده‌اند که از این تعداد، مجموعاً 1358 طرح تحقیقاتی به تصویب نهایی شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده و به سازمان‌های مجری ابلاغ گردیده و بعضاً به اجرا درآمده است. در این بانک اطلاعاتی، تعداد مجریان اصلی به تفکیک جنسیت مشخص و توزیع فراوانی طرح‌های پیشنهادی و مصوب نیز ترسیم خواهد شد همچنین، جدول رتبه‌بندی شدۀ مجریان اصلی براساس تعداد طرح‌های عرضه شده و نیز تعداد طرح‌های مصوب به نمایش در خواهد آمد. دانشگاه‌هاو مؤسسات تحقیقاتی کشور براساس تعداد طرح‌های پیشنهادی و تصویب ‌شده، رتبه‌بندی می‌شوند و بدین‌وسیله، میزان مشارکت دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور به طور عام و پژوهشگران ایرانی به طور خاص، در این بانک اطلاعاتی مشخص می‌گردد. سپس، کل جامعۀ پژوهشگران ایرانی در سال 1376 با جامعۀ شرکت‌کننده در نخستین فراخوان شورای پژوهش‌های علمی کشور مقایسه و مشخص می‌شود که چه تعداد از کل پژوهشگران ایرانی در این فراخوان شرکت کرده و چه تعداد شرکت نکرده‌اند؛ به عبارت دیگر، توزیع نیروی انسانی ـ تحقیقاتی (Manpower) موجود کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. توزیع موضوعی طرح‌های تحقیقاتی پیشنهادی و مصوب نیز ترسیم می‌گردد تا زمینه‌های موضوعی‌ای که احیاناً کمتر به آن‌ها توجه شده، جهت اطلاع پژوهشگران مشخص شود.

نویسندگان: محمد طالبی(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  21 | تاریخ:  1378/6/31
: 66
:
: 1

-