فهرست مقالات , سال 1378,دوره9 شماره 20 XML
نویسندگان: حسین اکبری
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 72
:
: 1

-

نویسندگان: عبدالعلی شرقی
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 63
: 3
: 2

با توجه به تحولات فن‌آورانه در آستانه قرن بیست و یکم، بررسی فرضیه‌های موجود دربارۀ اهمیت علم و فن‌آوری و سازوکار و روش‌های به کار گرفته شده برای ارزیابی میزان وابستگی اجتماعی ـ فرهنگی علم و فن‌آوری به جامعه، بسیار به موقع به نظر می‌رسد.
انتقال این مهم به عهدۀ ماست. صرف‌نظر از اینکه ما این انتقالات را دوست داشته باشیم یا نه، اکثر آنها به طریقی خوب یا بد، مستقیم یا غیرمستقیم، با علم و فن‌آوری مرتبط است. سیاست دولت‌های معتقد به اینکه ارزیابی علم و فن‌آوری پیش‌نیاز کاربرد آن در جامعه است، می‌تواند کمکی برای پذیرش بهتر فرصت‌های برخاسته از این انتقالات به جامعه باشد. به اعتقاد ربرت لوئیس استیوسون، «امروز، مبهم‌ترین دوره است»؛ بشر گذشتل دور و آینده را واضح‌تر از زمان حال می‌بیند. امروزه علم و فن‌آوری با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال جهانی کردن بازار اقتصادی و منقلب کردن اقتصاد است. از آنجایی که ناچار به ادامه سیاست‌گذاری‌های خود در درازمدت برای آینده هستیم، بنابراین امروزه اعلان سیاست‌های دولت درمورد چگونگی به کارگیری علم و فن‌آوری از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مقاله این مسائل بررسی و نقش ارزیابی علم و فن‌آوری در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها مرور خواهد شد. سعی خواهد شد تا برخی از فرضیه‌های زیربنایی ارزیابی علم و فن‌آوری، به خصوص این موضوع که آیا به کارگیری چنین وسیله‌ای به تنهایی برای سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها مرور خواهد شد. سعی خواهد شد تا برخی از فرضیه‌های زیربنایی ارزیابی علم و فناروی، به خصوص این موضوع که آیا به کارگیری چنین وسیله‌ای به تنهایی برای سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها کافی است، در بوتۀ آزمایش قرار گیرد. این فرضیه‌ها همچنین از نقطه‌نظر اسلامی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. به نظر بسیاری از دانشمندان اسلامی، با عقاید سنتی و مدرن، ارزشی که اسلام برای علم و فن‌آوری قائل شده براساس بعضی نظرات کلی است که اساساً قابل قیاس با نظرات کلی حاکم بر دنیای غرب نیست. امروزه فرضیه‌های بنیادی، انسان‌شناسی و شناخت حاکم بر دنیای غرب با انتقاد جدی تعدادی از پژوهشگران غربی روبروست. بحث در مورد عقاید جهانی اسلامی در این مقاله به منزلۀ ورودی با ارزش در این گفتگوهای جدی است.

نویسندگان: زهرا عابدی
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 70
:
: 0

توسعه تکنولوژی، اساسی‌ترین گام در توسعه صنعتی ـ اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می‌شود به دلیل عقب‌ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی‌های مدرن، انتقال آن از کشورهای توسعه‌یافته لازم است. بررسی شاخص‌های صنعتی ـ تکنولوژیک نشان می‌دهد که در امر انتقال تکنولوژی موفقیت چندانی به دست نیاورده‌ایم. به همین منظور، در این تحقیق سعی بر آن است که پس از مشخص کردن ضعف شاخس‌های صنعتی ـ تکنولوژیک کشور، تنگناها و محدودیت‌های توسعه صنعتی ـ تکنولوژیک درکشور مشخص و سپس مکانیزم‌های لازم جهت انتقال موفق تکنولوژی به کشور تعیین شوند و براساس این مکانیزم‌ها و با توجه به تگناهای موجود، پیشنهادهایی جهت گام برداشتن به سمت خوداتکایی صنعتی ـ تکنولوژیک ارائه شود.

نویسندگان: آميتا وارث
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 68
:
: 2

-

نویسندگان: اِچ جی راش
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 67
:
: 1

-

نویسندگان: امیر آقامحمدی
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 63
:
: 3

-

نویسندگان: فتح الله مضطر زاده(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 66
:
: 0

-

نویسندگان: ليتا نلسن
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 69
:
: 0

-

نویسندگان: چن - لو تسو
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 64
:
: 3

-

نویسندگان: محمدعلي آزاده
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 64
:
: 0

در این مقاله،علل شکست برنامه‌های کنترل کیفیت در کشورهای در حال توسعه، به طور مقدماتی مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس فنون ایجاد و شروع یک برنامه کنترل کیفیت جامع، شرح داده می‌شود و خاطرنشان می‌کند که تجزیه و تحلیل‌های جدید کنترل کیفیت که از مراحل اولیه طراحی تا عملیات ساخت و تعمیر و نگهداری را دربرمی‌گیرد، پایایی چنین سیستم‌هایی را بهبود می‌بخشد و استفاده از کار گروهی در تمام بخش‌های سیستم‌های سازمانی، کیفیت محصول نهایی را بالا می‌برد. طراحی داده‌ها بین بازرسی‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری، نیاز به بهبود دارد. و علاوه بر آن، متخصصان کنترل کیفیت و طراحان، باید طبیعت تصادفی چنین سیستم‌هایی را درک کنند. همچنین یک مطالعه موردی نیز شرح داده شده است.

نویسندگان: حجت الله حاجی حسینی
کلیدواژه ها:
دوره:  9 | شماره:  20 | تاریخ:  1378/9/30
: 70
:
: 0

هدف این مقاله، شناخت و ارزیابی تأثیرات توانایی‌های تکنولوژیکی (ITC) بر روند توسعه تکنولوژی (TDP) در سطح مایکرو (شرکت) است. ITC در یک شرکت صنعتی، به توانایی‌هایی اطلاق می‌گردد که موجب انتخاب صحیح، استقرار، راه‌اندای، تعمیر و نگهداری، اصلاح و گسترش تکنولوژی گردد. TDP، به فرایندی گفته می‌شود که با ورود یک تکنولوژی جدید در شرکت شروع، و با مراحلی از قبیل جذب تکنولوژی، اصلاح و گسترش تکنولوژی در داخل و خارج شرکت ادامه می‌یابد. به طور کلی این مقاله شامل دو قسمت است: 1- بخش تئوریک در دربرگیرنده مفاهیم و مضامین ITC، با توجه به مستندات تئوریک آن است. در این مقاله دو فاکتور (شاخص) عمده ITC که متضمن تحقیق و توسعه و فرایند یادگیری با انجام دادن است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ضمن فرایند توسعه تکنولوژی درکشورهای در حال توسعه از جنبه‌های تئوریک مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان این بخش، فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود. 2- بخش تحقیقات تجربی که شامل جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری می‌شود. در این تحقیق، جامعه آماری را کارخانجات ساخت و تولید در ایران تشکیل داده‌اند که 360 کارخانه به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه طراحی شده برای مدیران آنها ارسال شد. 139 پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد که 129 عدد آن قابل استفاده برای مراحل بعدی تشخیص داده شد. انجام عملیات آماری به منظور تست فرضیه‌های تحقیق به عمل آمده است. دو گروه متغیر، شامل گروه ITC و گروه متغیرهای داخلی شرکت انتخاب شد تا اثرات آنها بر روی مدل فرایند توسعه تکنولوژی ارزیابی شود. نتیجه این تحقیق به شرح زیر خلاصه می‌شود:
-    استراتژی فرایند توسعه تکنولوژی در صنایع باید با توجه به رابطه نزدیک بین انتقال تکنولوژی و توانایی‌های تکنولوژیکی آنها تنظیم شود؛
-    کسب توانایی‌های تکنولوژیکی، یک فرایند یادگیری و محور فرایند یادگیری در شرکت‌های صنعتی ـ تولیدی، نیروی کار است. به همین سبب، این مطالعه نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در آموزش نیروی انسانی سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند، در مراحل توسعه تکنولوژی به موفقیت‌های بیشتری دست یافته‌اند.