خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537608 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 150
DOI: 10.22034/Rahyaft.2011.21.49.537608

بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب)

فرایندهای سیاستگذاری علم و فناوری علاوه بر شوراها، کمیسیون ها و کمیته های تصمیم گیری که اغلب از مسئولا ن رده های بالا در بخش های مرتبط با فعالیت های علم و فناوری و نیز از دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوز ه های گوناگون علم و فناوری تشکیل می شود، به دو پیکرة پژوهشی و اجرایی نیز نیاز دارند. تعامل مؤثر و مناس ب بین شوراهای عالی سیاستگذار علم و فناوری با نهادهای پشتیبان پژوهشی و پشتیبان اجرایی می تواند به تدوین سیاست های مؤثر و کارا منجر شود. این مقاله به بررسی الگوهای نظام سیاستگذاری و پس از آن بررسی الگوهای تعامل نهادهای اصلی نظام سیاستگذاری علم و فناوری در شش کشور آمریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و پاکستان می پردازد. یافته های این مطالعه، امکان سنخ شناسی الگوهای تعاملی و مقایسة آن با وضعیت موجود در ایران را فراهم می کند . در بخش پایانی مقاله نیز دلالت های سیاستی برای بهبود الگوی تعاملی در ایران پیشنهاد می شود.


الگوهاي تعاملي
پشتيباني اجرايي.
پشتيباني پژوهشي
سياست علم و فناوري
سياستگذاري بخش عمومي
نظام علم و فناوري

عليرضا محمدي
محمدامين قانعي راد
نسرين بيگدلو

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 150
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشيار مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 • رفرنس