خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537610 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 181
DOI: 10.22034/Rahyaft.2011.21.49.537610

ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها

این مقاله به معرفی روش ها و رویکردهای مختلف ارزیابی پژوهش می پردازد. ارزیابی پژوهش می تواند قبل از انجام آن (پیشین) یا پس از انجام آن (پسین ) صورت پذیرد . ارزیابی پسین می تواند معطوف به ارزیابی برونداد، بر ایند و اثر، و یا فرایند پژوهش باشد. روش های متعددی برای ارزیابی برونداد، اثر و دستاورد پژوهش وجود داردکه می توان آنها را در قالب سه رویکرد کمی، کیفی و یا کمی-کیفی دسته بندی کرد.


ارزيابي پژوهش
پژوهش
سنجش

حميدرضا جمالي مهموئي

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 181
  • نویسنده مسئول
  • پست الکترونیک:
    افیلیشن: استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
  • سایر نویسندگان
  • رفرنس