خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539524 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 94
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.70.539524

نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی

در این مطالعه به بررسی تمایزات برای تفاوت بخشیدن به جنبه‌های شناختی و اجتماعی کار علمی پرداخته شده است. تفاوت عمده بین ساخت‌های اجتماعی مورد بحث در این مقاله، درجه نهادی شدن است. این عامل در رابطه با توسعه علمی اهمیت زیادی دارد. از آنجا که علم اساساً با ساختارهای شناختی روبه‌رو بوده و توسط دانشمندان در سطوح متفاوتی عمل می‌‌کند، در این بررسی به توسعه شناختی پرداخته شده و دو قسم آن مورد بررسی قرار گرفته است. در تخصص‌‌های پژوهشی که نهادی شدن شناختی و اجتماعی پایینی دارند تعداد زیادی از داده‌‌ها به‌وسیله تجمعات کوچکی تولید می‌شود که لزوماً به‌هم‌پیوسته و منسجم نیستند. در انتهای این مقاله چنین نتیجه گرفته شده که هویت‌یابی دانشمندان از حوزه‌‌های پژوهشی و تخصص‌‌هایشان باید در پرتو یک تحلیل ادبیاتی یکپارچه شود.

تخصص‌های علمی
جنبه‌های شناختی و اجتماعی
حوزه‌های پژوهشی
نهادی‌شدن

محمد امین قانعی راد

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 8
تعداد دانلود مقاله : 94
 • سایر نویسندگان
 • رفرنس
 • [1]  Hagstrom, W. O. “Factors related to the use of different modes of publishing research in four scientific fieldsˮ, in :Nelson, C. E. and Pollock, D. K. (eds), 1970.

  [2]  Griffith, B.C. & N. C. Mullins, “Highly coherent social groupings in scientific changeˮ, Unpublished paper, Drexel University, Philadelphia. 1972.

  [3]  Mullins, N. C. “The development of a scientific speciality: The phage group and the origins of molecular biology’’, Minerva, January, pp. 51-82. 1972.

  [4]  Lakatos, I. “History of Science and its rational reconstructionˮ, in Cohen, R. S. and Buck, R. (eds), Boston Studies in the Philosophy of Science, VIII, Dordrecht: Reidel. 1971

  [5]  Mulkay, M. J. “Paradigms and cognitive normsˮ, unpublished Paper, Cambridge University. 1970.

  [6]  Ravetz, J. R. “Scientific Knowledge and Its Social Problemsˮ, London: Oxford University Press. 1971.

  [7]  Whitley, Richard D. “Black boxism and the sociology of scienceˮ, in Halmos, P. (ed), The Sociology of Science, Keele University, Sociological Review Monograph No.18, September. 1972.

  [8]  Lakatos, I. “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programme’s in Lakatosˮ, I. and Musgrave, Alan E. (eds), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press. 1970.

  [9]  Feyerabend, P. K. “Problems of empiricism, IIˮ in: Colodny, R.G.(ed)., The Nature and Functions of Scientific Theories, Pittsburgh University Press. 1970.

  [10]   Achinstein, P. “Concepts of Scienceˮ, Baltimore: John Hopkins University Press. 1968.

  [11]   Harré, R. “The Principles of Scientific Thinkingˮ, London: Macmillan. 1970.

  [12]   Bunge,  M. “A general black box theoryˮ, Philosophy of Science, 30, pp. 346-58. 1963.

  [13]   Bunge, M. “Phenomenological theoriesˮ, in: Bunge, M. (ed.), The Critical Approach to Science and Philosophy, London: Collier- Macmillan. 1964.

  [14]   Hagstrom, W. O.  “The Scientific Communityˮ, New York: Basic Books. 1965.

  [15]   Collingwood, R. G. “The Idea of Natureˮ, London: Oxford University Press. 1965.

  [16]   Robertson, R. “The Sociological Interpretation of Religionˮ, Oxford: Blackwell. 1970.

  [17]   Frost, Penelope A. & D. R.Whitley, “Technology, cognitive structure and the formation of social groups in scientific researchˮ, unpublished paper, Manchester University. 1972.

  [18]   Gaston, J. C. “Big Science in Britain: A Sociological Study of the High Energy Physics Communityˮ, Ph.D. thesis, Yale University. 1969.

  [19]   Mullins, N. C. “Social networks among biological scientistsˮ, Ph.D. thesis, Harvard University. 1966.

  [20]   Griffith, B. C. & A. J. Miller, “Networks of informal Communication among scientifically Productive scientistsˮ, in : Nelson, C. E. and Pollock, D. K, (eds), Communication Among Scientists and Engineers, Lexington, Mass. :D. C. Heath. 1970.

  [21]   Masterman, M. “the nature of a Paradigmˮ, in Lakatos, I. and Musgrave, Alan E. (eds), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press. 1970.

  [22]   Krantz, D. L. (ed), “Schools of Psychologyˮ, New York: Appleton- Century-Crofts. 1969.

  [23]   Kuhan, T. S. “Logic of discovery or Psychology of researchˮ and “Reflections on my criticsˮ in Lakatos, I. and Musgrave, Alan E. (eds), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press. 1970.

  [24]   Martins, H. The Kuhnian “Revolution and its implication for sociologyˮ, in Hanson, A. H., Nossiter, T. and Rokkan, S. (eds), Imagination and Precision in Political Analysis, London: Faber and Faber. 1972.

  [25]   Small, J. “Prout’s hypothesis: an historical/Sociological study of its development in the nineteenth century with reference to models for scientific changeˮ, unpublished M. Sc. thesis, Manchester University, October. 1992.