خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539527 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 108
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.70.539527

کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها

بحث کارآفرینی از مباحث مطرح و مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و کشورهای مختلف برای توسعه کارآفرینی سیاست‌ها و اقدام‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز همچون سایر کشورها به این موضوع توجه شده است. با این حال، برای موفقیت هرچه بیشتر، بهره‌مندی از تجربیات کشورهای پیشرفته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هلند یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان را داراست. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند به رشته تحریر درآمده است و تأکید مقاله بر سه محور روندها، سیاست‌ها، و اقدام‌هاست. مطالعه به‌صورت توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و گردآوری داده‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت‌های رسمی و اسناد و مدارک مربوط صورت گرفته است. در مقاله حاضر، علاوه بر تشریح سیمای کلی کشور هلند؛ داده‌های آماری مرتبط با ادراک کارآفرینانه، نگرش کارآفرینی، نیت کارآفرینی و فعالیت کل کارآفرینی مرحله اول؛ به بررسی اقدام‌های یکی از دانشگاه‌های برتر کارآفرین در هلند پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که دولت هلند ارزش بسیاری برای کارآفرینی قائل است و سیاست‌های هلند در زمینه کارآفرینی در چند بخش متمرکز شده است که عبارت‌اند از: تأمین مالی، فناوری و نوآوری، بین‌المللی‌سازی، آموزش و ساده‌سازی مقررات. کارآفرینی در چشم‌انداز و مأموریت‌های دانشگاهی تصریح شده و دانشگاه اقدام‌های ویژه‌ای در خصوص آموزش کارآفرینی و تعاملات با صنعت انجام داده است.

آموزش
آموزش عالی
ارتباط با صنعت
دانشگاه کارآفرین
هلند
کار آفرینی

مهتاب پورآتشی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 6
تعداد دانلود مقاله : 108
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: mah.pouratashi@gmail.com
  افیلیشن: استادیار گروه مطالعات تطبیقی د ر آموزش عالی ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران
 • سایر نویسندگان
 • رفرنس
 • [1]  HU, M. “SMES and economic growth:   entrepreneurship or employmentˮ, ICIC Express Letters, 4 (6), pp. 2275-2280. 2010

  [2]  Hegarty, C. & Jones, C. “Graduate entrepreneurship: More than child's playˮ, Education + Training, 50(7), pp. 626–637. 2008.

  [3]  Taormina, R. J., & Lao, S. K. “Measuring Chinese entrepreneurial motivation: Personality and environmental influencesˮ, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 13(4), pp. 200-221. 2007

  [4]  فتاحی، ح. ر. و طباخیان، ن. «بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه». فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، صص 151-173. 1395.

  [5]  Baumol, W. “Entrepreneurhsip: productive, unproductive and destructiveˮ, Journal of business venturing, 11 (1), pp. 3-22. 1990

  [6]  Powell, B. Making Poor Nations Rich. Entrepreneurship and the Process of Economic Developmentˮ, Stanford: Stanford University Prees. 2008

  [7]  Gibb, A. “Towards the Entrepreneurial University, Entrepreneurship Education as a Lever of Changeˮ, Policy Paper, National Council for Graduate Entrepreneurship, UK, pp.1-14. 2005

  [8]  Guerrero, M. and Urbano, D. “The development of an entrepreneurial universityˮ, Journal of Technology Transfer, Springer, pp.1-32. 2012

  [9]  Keyton, J. “Understanding communication processesˮ, University of Colorado Press. 2002.

  [10]  Rothaermel, F. T., Agung, S. D., and Jiang, L. University Entrepreneurship: A Taxonomy of the Literatureˮ, Industrial and Corporate Change, 16 (4): pp. 691-79. 2007.

  [11]  شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1389. «نقشه جامع علمي كشور». قابل دسترس در:     www.agrimap.ir/uploads/MAP_P0_13890717.pdf.

  [12]  OECD, “OECD Reviews of Innovation Policyˮ, Netherlands. Paris, OECD. 2014.

  [13]  The Legatum Prosperity Index 2017ˮ, Netherlands. Retrieved from:         http://www.prosperity.com/globe/netherlands. 2018.

  [14]  “Delft University of Technology, Entrepreneurshipˮ, Retrieved from: www.tudelft.nl/en/technology-transfer/entrepreneurship. 2018.

  [15]  “Encyclopedia Britannicaˮ, Netherlands. Retrieved from: www.britannica.com/ place/Netherlands. 2018

  [16]  “Forbesˮ,  Netherlands. Retrieved from: https://www.forbes.com/places/ Netherlands. 2018.

  [17]  van der Hoeven, M. “Entrepreneurship in the Netherlandsˮ, Report relating to entrepreneurship and small businesses. Ministry of Economic Affairs. 2009.

  [18]  Ministry of Economic Affairs, “Entrepreneurship in the Netherlandsˮ, Innovative entrepreneurship.New policy challenges! EIM Business & Policy Research. 2002.

  [19]  Zeijden, P. et al. “Global Entrepreneurship Monitorˮ, the Netherlands 2015. Panteia. 2016.

  [20]  Thornton, P., Ribeiro-Soriano, D. & Urbano, D. “Socio-cultural factors and entrepreneurial activity: An Overviewˮ, International Small Business Journal, 29 (2), pp 1-14. 2011

  [21]  Davidsson, P. “Nascent Entrepreneurship: Empirical Studies and Developmentsˮ, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 2 (1), pp. 1–76. 2006.

  [22]  Prince, Y.M., Snijders, J., & Gibcus, P. “Entrepreneurship (policy) in the Netherlands in the last ten yearsˮ, Report relating to entrepreneurship and small businesses. Ministry of Economic Affairs. 2009

  [23]  Witte, J. “Change of Degrees and Degrees of Change: Comparing Adaptations of European Higher Education Systems in the Context of the Bologna Processˮ, doctoral dissertation, Centre for Higher Education Policy Studies, University of Twente. 2006.

  [24]  OECD “Oecd Reviews Of Tertiary Education – Netherlandsˮ, Paris, OECD. 2008.

  [25]  Nuffic (2017). Higher education system in the Netherlands. Retrieved from: https://www.nuffic.nl

  [26]  Europa (2008). Entrepreneurship in Higher Education in Europe. Retrieved from: http://www.ec.europa.eu

  [27]  TU Delft (2017). Core values. Delft University of Technology. Retrieved from:       http://www.tudelft.nl/en/about-tu-delft

  [28]  Roadmap, “Delft University of Technology Strategic Planˮ, Delft University of Technology. Netherland. 2020.

  [29]  DCE, “Delft Centre for Entrepreneurshipˮ, Retrieved from: www.dce.tudelft.nl. 2017.

  [30]  TUDelft, “Overview of the Entrepreneurial courses and Activities at TU Delftˮ, Delft University of Technology. 2017.