شناسنامه نشریه
عنوان فارسی : فصلنامه رهیافت
عنوان لاتین : Rahyaft
نام مخفف : rahyaft
ناشر : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تاریخ مجوز ارشاد : ۱۳۷۳/۱/۲۸
تاریخ تصویب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۰
نوع نشریه : علمی-ترویجی
زبان نشریه : فارسی
دوره انتشار : فصلنامه
ISSN : 9026 - 1027
نمایه نامه ها ISC,Magiran,noormags
مدیر مسئول:
سردبیر:
مدیر اجرایی: