شناسنامه نشریه
عنوان فارسی : فصلنامه رهیافت
عنوان لاتین : Rahyaft
ناشر : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تاریخ مجوز ارشاد : ۱۳۷۳/۱/۲۸
تاریخ تصویب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۰
نوع نشریه : علمی-ترویجی
زبان نشریه : فارسی
دوره انتشار : فصلنامه
ISSN : 9026 - 1027
نمایه نامه ها ISC,Magiran,noormags
مدیر مسئول: حمید کاظمی
سردبیر: محمد امین قانعی راد
مدیر اجرایی: سمیه کریمی زاده اردکانی