شناسنامه نشریه
عنوان فارسی : فصلنامه رهیافت
عنوان لاتین : Rahyaft
ناشر : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تاریخ مجوز ارشاد : ۱۳۷۳/۱/۲۸
تاریخ تصویب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۰
نوع نشریه : علمی-ترویجی
زبان نشریه : فارسی
دوره انتشار : فصلنامه
ISSN : 9026 - 1027
نمایه نامه ها ISC,Magiran,noormags,Scientific Information Database (SID)
مدیر مسئول: وحید احمدی
سردبیر: اکرم قدیمی
مدیر اجرایی: سمیه کریمی زاده اردکانی