اعضا نشریه
مدیر مسئول نشریه
سردبیر نشریات
مدیر اجرایی
هیئت تحریریه
  • فریده عصاره
آدرس
آدرس
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان شيراز جنوبي، خيابان سهيل، پلاك 9، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، طبقه سوم