نسخه متنی مقاله

ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • علي   پايا

  مدرسه علوم اجتماعي، علوم انساني و زبان ها، دانشگاه وستمينستر
 • محسن   بهرامي

  -
 • حميدرضا   شركا

  دانشيار دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه فلوريدا
 • سيدمحمد طباطبائي

  شركت متن نيرو
اطلاعات تماس:
 • علي   پايا

  Affiliation: مدرسه علوم اجتماعي، علوم انساني و زبان ها، دانشگاه وستمينستر
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محسن   بهرامي

  Affiliation: -
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حميدرضا   شركا

  Affiliation: دانشيار دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه فلوريدا
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سيدمحمد طباطبائي

  Affiliation: شركت متن نيرو
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

علوم و فناوری های همگرا که به طور عمده در چهار قلمرو علوم و فناوری های شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان ) تحقق یافته اند و در حال رشد هستند، به واسطه برخورداری از توان بسیار بالای تاثیرگذاری علّی در قیاس با علوم و فناوری های متعارف، پیامدهای بسیار گسترده ای برای همه عرصه های حیات بشری به همراه می آورند . توجه به این پیامدها و نتایج برای هرنوع برنامه ریزی آینده پژوهانه ضرورت تام دارد. این مقاله اجمالی از گزارش مفصلِ بخشی از پروژه فراگیری است که به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری شماری از پژوهشگران از اواخر سال 1387 ، آغاز شد و در اوایل سال جاری کار داوری بخش های مختلف آن به پایان رسید. تحقیق حاضر همچنان که از عنوان آن بر م یآید، ناظر به ارزیابی تأثیرات دانش- فناوری های شزان بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا سال 1404 بوده است.

رفرانس :