نسخه متنی مقاله

معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • عبد الرضا  نوروزی چاکلی

  دانشیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • حمید  دلیلی

  استادیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
 • آمنه راه جو

  کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
اطلاعات تماس:
 • عبد الرضا  نوروزی چاکلی

  Affiliation: دانشیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حمید  دلیلی

  Affiliation: استادیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • آمنه راه جو

  Affiliation: کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
هدف از این مقاله که با روش اسنادی به انجام رسیده، ارائه سیاهه‌ای از معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی است. به این منظور، متون چاپی و الکترونیکی که به ارزیابی نمایه‌ها پرداخته‌اند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و معیارهایی که به‌صورت پراکنده در متون گوناگون در خصوص ارزیابی نمایه‌ها وجود دارد شناسایی و گردآوری شد. علاوه بر این، برخی از معیارها به طور مستقیم از طریق مراجعه و بررسی نمایه‌ها شناسایی شد. به این ترتیب، بر اساس این‌که معیارها کدامین ابعاد و قابلیت‌های نمایه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند، تمامی آنها در هشت طبقۀ کلی طبقه‌بندی شدند و در نهایت، سیاهه‌ای از معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی ارائه شد.
رفرانس :

]     نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ صمدی، لاله، «نمایه‌های تخصصی الکترونیکی»، تهران: سمت، ص. 5. 1393.

[2]  نوروزي چاکلی، عبدالرضا؛ حسن‌زاده، محمد، «نمايه‌سازي استنادي و روابط علمي»، رهيافت، شماره ۴۳، ص. ۱۵. 1387.

[3]  اشرفي‌ريزي، حسن؛ کاظم‌پور، زهرا، ۱۳۸۶، «ارزيابي نمايه و نمايه‌سازي: معيارها و استانداردها». علوم و فناوري اطلاعات، دوره ۲۳، شماره ۱ و ۲، صص. ۱۵۱- ۱۶۸.

[4]  صالحي، کيوان؛ رحيمي، حسين، «تبيين فرايند ارزيابي مجلات در مؤسسه اطلاعات علمي (آي‌اس‌آي)»، فصلنامه کتاب، ۶۶، صص. ۱۴۱- ۱۶٠. ۱۳۸۵.

[5]  نيازي، سيمين، «نمايه‌سازي»، در: دايرة‌المعارف کتابداري و اطلاع‌رساني، کتابخانه ملي، ج. 2، صص ۱۸۴٠-۱۸۵۲. 1381.

[6]  Bonura, Larry S. “The art of indexingˮ, John Wiley & Sons, pp. 182. 1994.

[7]  Dutta, S. and P. K., Sinha, “Pragmatic approach to subject indexing: a new conceptˮ, Journal of the American Society for Information Science. 35 (6): pp. 325- 331. 1984.

[8]  Gingerande, Arthur, “The Value of Indexing, AIIM E-Doc Magazineˮ, 18 (2): 9. 2004

[9]  عصاره، فريده؛ فارسي، قربانعلي، «نمايه استنادي علوم (SCI): ساختار و کاربردهاي آن»، رهيافت، شماره بيست و هفتم، صص. ۲۲۶-۲۳۲. ۱۳۸۱.

[10]  Truelson, Stanley D. “What the index medicus indexes, and why?ˮ, New Haven: yale medical library, p. 329 – 336.

[11]  Cleveland, Donald B.; Ana D. Cleveland, 2001, “Introduction to indexing and abstractingˮ, 3rd ed. Englewood: Libraries Unlimited.

[12]  Azgaldov, E. G, 1969, “A framework for description and classification of printed subject indexesˮ, Libri, 19, pp. 275-291.

[13]  لنکستر، فردريک، «نمايه‌سازي و چکيده‌نويسي: مباني نظري و عملي»، ترجمه عباس گيلوري، چاپار، صص. 263 – 264. 1382.

[14] Allison, DeeAnn and Mcneil, Beth and Swanson, Signe, 2000, “Database selection: one size does not fit allˮ, College & Research libraries, pp. 56-63.

[15] Grismore, Brian A, 2012, “Information Literacy Skills: Comparing and Evaluating Databasesˮ, http://eric. ed. gov/?id=ED533405

[16]  اباذری، زهرا؛ میرحسینی، زهره؛ عسکری سرکله، مهدیه، «مقایسه پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان با پایگاه‌های اطلاعاتی هزینه‌بر از لحاظ نحوه سازماندهی و ابزار جست‌وجو»، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، سال دوم، شماره چهارم، صص. 25-37. 1394.

[17]  شیرازی مهرآباد، محسن؛ و دیگران، «مطالعه تطبیقی ویژگی‌های ساختاری پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات علوم پزشکی داخلی (مدلیب، سامانه دانش‌گستر برکت، ایرانداک، اس‌آی‌دی، مگ ایران) و پابمد با معیار ارزیابی گالیور»، پیاورد سلامت، دوره 11، شماره 4، صص: 450- 45. 1396.