ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان


عنوان مقاله [English]

Providing a logic model of fiscal and tax policy instruments on the law for supporting Knowledge-based firms (KBFs)