جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان


عنوان مقاله [English]

Economic Geography and Importance of Local Knowledge Networks in Industrial Clusters; the Case of Khuzestan Oil, Gas and Petrochemical Cluster