اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید 19

نویسندگان

1 دانشیارمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی


عنوان مقاله [English]

The Importance of popularization of Science in the Decline Pseudo-Science in The Covid 19 Era

نویسندگان [English]

  • Akram Ghadimi 1
  • Bahareh Safavi 2
1 Associate Professor NRISP
2 Phd student of Social Communication Sciences