ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19

نویسندگان

1 هیئت علمی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه اتاوا، اتاوا، کانادا


عنوان مقاله [English]

Assessment of the environmental impacts of COVID-19

نویسندگان [English]

  • naser talebbidokhti 1
  • Mohamad Asadi Tokmedash 2
  • Fateme Rezaeitavabe 3
  • Majid sartaj 4
1 shiraz
2 Undergraduate student, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master student, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Professor, School of Civil and Environmental Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Canada