کلیدواژه‌ها = آموزش
افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند

دوره 29، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 57-72

10.22034/rahyaft.2019.13752

زینب خداوردی ازغندی؛ مهدی کلاهی


تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی

دوره 25، شماره 59، مهر 1394، صفحه 75-88

جواد آقا محمدی؛ حسین عبدالهی


اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 18، شماره 43، مهر 1387

ناصرعلی عظیمی؛ سجاد برخورداری


کارآفرینی و رسالت دانشگاه

دوره 13، شماره 29، فروردین 1382

سید ابوالفضل علوی