کلیدواژه‌ها = علم سنجی
تعداد مقالات: 8
مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان

دوره 28، شماره 69، فروردین 1397، صفحه 65-80

محمدامین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ مرجان فروزنده شهرکی


بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم

دوره 27، شماره 68، دی 1396، صفحه 1-12

علیرضا نوروزی؛ محمد فلاح؛ مرضیه ابراهیمی پور


بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران

دوره 27، شماره 65، فروردین 1396

فاطمه مکی زاده؛ افسانه حاضری؛ فاطمه رزمجو؛ فرامرز سهیلی


مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم

دوره 20، شماره 46، فروردین 1389

حسن عابدی جعفری؛ محمد ابویی اردکان؛ فتاح آقازاده ده ده


ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی

دوره 16، شماره 37، فروردین 1385

محمد علی زلفی گل؛ ابوالفضل کیانی بختیاری