کلیدواژه‌ها = آینده نگاری
تعداد مقالات: 3
ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی

دوره 22، شماره 53، اسفند 1391

سمیرا شاه منصوری؛ ناصر نوروزی


ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری

دوره 18، شماره 43، مهر 1387

کلثوم عباسی شاه کوه؛ محمد سلطانی دلگشا؛ افسانه واحدیان؛ علی عبدالهی


پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی

دوره 17، شماره 41، آبان 1386

علی پایا؛ حمید رضا برادران شرکا؛ سید محمد طباطبائی؛ محسن بهرامی؛ بهزاد سلطانی؛ سید کمال طبائیان؛ آریا الستی؛ محسن نادری منش؛ یحیی امامی؛ امیر هوشنگ حیدری